Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał wszystkie cztery umowy o dofinansowanie projektów w zakresie zadań planowanych do realizacji w ramach osi 11 „Rewitalizacja”, działania 11.2 „Odnowa obszarów wiejskich”. Umowy gwarantują przeszło 7,2 mln złotych dla zaplanowanych zadań na terenie gminy Żabno.

O przyznaniu środków przez Zarząd Województwa Małopolskiego pisaliśmy już wcześniej (https://zabno.pl/pl/00070,news,06933,aktualnosci). Obecnie etap procedur związany ze sfinalizowaniem dofinansowania został zakończony.

Jako pierwsza z czterech inwestycji rozpoczęła się „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na dz. Nr 904, 605, 921/5, 11095, 1210 w Żabnie”. Stan zaawansowania robót na tym zadaniu sięga już 40%, co pozwala liczyć na jego terminowe zakończenie. Podpisana z Zarządem Województwa umowa umożliwia obecnie rozpoczęcie współfinansowania zadania ze środków unijnych.

Drugim projektem z umową jest „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczna przy ul. Stanisława Wyspiańskiego na dz. nr 972, 1031, 1135 w Żabnie, jako obiektu o charakterze rekreacyjnym dla potrzeb społeczności lokalnej.

Trzecią inwestycją, którą gwarantuje podpisanie umowy z Zarządem Województwa jest „Budowa Centrum Kulturalnego z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. 760) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Niedomicach”, a czwartą stanowi projekt o nazwie: „Odnowa Centrum wsi Łęg Tarnowski poprzez stworzenie rekreacyjnego terenu wypoczynku – zagospodarowanie terenów przy stadionie i przedszkolu w Łęgu Tarnowskim”.

Podpisanie umów pozwoli samorządowi na przełomie III i IV kw. br ogłoszenie przetargów na wykonawstwo robót budowlanych przy pozostałych trzech zadaniach. Termin ich wykonania przewidziano na 30.12.2022 roku.

W imieniu samorządu pragniemy gorąco podziękować Zarządowi Województwa Małopolskiego za szansę, którą otrzymała gmina Żabno, otrzymując tak wielkie środki finansowe. Z pewnością przyczynią się one do znacznej poprawy komfortu życia mieszkańców naszej gminy, ale także wpłyną na jej pozytywny wizerunek, pozwalając na stawianie kolejnych, przyszłościowych celów.