Gmina Żabno ukończyła prace nad dokumentem podsumowującym pracę samorządu w 2019 roku. Raport o stanie gminy za 2019 r. dostępny jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej, będzie także przedmiotem dyskusji na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

Raport o stanie - to dokument, do którego gminy zostały zobowiązane, na mocy obowiązującego prawa. W jego treści znajdziemy informacje dotyczące działalności organów gminy, jednostek pomocniczych i organizacyjnych, budżetu samorządu, realizacji działań strategicznych dla gminy, czy współpracy z innymi społecznościami samorządowymi. W raporcie uwzględnione są również dane demograficzne, a całość dokumentu odnosi się do 2019 roku i stanowi kompendium wiedzy o gminie i jej funkcjonowaniu w tym okresie.

W czasie opracowywania dokumentu pojawiało się również wiele zapytań odnośnie funkcjonowania samorządu i podejmowanych przez niego zadań. Odpowiedzi w pewnym zakresie zostały ujęte już w raporcie, a w pozostałej części znajdują się w odpowiedziach na interpelacje kierowane do Rady Miejskiej (m.in https://bip.malopolska.pl/api/files/2366311 )

Z raportem można zapoznać się pobierając go z Biuletynu Informacji Publicznej  (https://bip.malopolska.pl/umwzabno,m,336361,2020r.html).