Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Komisariat Policji w Żabnie: 14 645 60 07
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie: 14 645 64 12
Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Tarnowskim: 14 645 14 47
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie: 14 645 65 57
Numer alarmowy z telefonu komórkowego: 112
Pogotowie klanalizacyjne: 504 176 859


Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie


www.sgzozzabno.pl

tel. 14 645 64 78
tel. 14 645 65 57
tel. 14 645 64 38
tel: 14 645 47 11
tel: 509 933 268

Gabinet zabiegowy - wew. 23
Kierownik - wew. 28 kom. 509 223 567
Z-ca kierownika ds. lecznictwa wew. 27

Administracja - wew. 25
Rehabilitacja - wew. 21
Poradnia ginekologiczno - położnicza - wew. 26

WOZ Łęg Tarnowski: 14 645 11 76
WOZ Niedomice: 14 645 71 11
WOZ Otfinów: 14 645 23 13
GOZ Wietrzychowice: 14 641 80 08