Burmistrz Wojnicza informuje, że w związku z upływem kadencji organów jednostek pomocniczych (Sołectw i Miasta Wojnicz) w dniu 28 czerwca 2020 r. (niedziela) odbędą się wybory Sołtysów, Członków Rad Sołeckich w gminie Wojnicz oraz Przewodniczącego i Członków Zarządu Miasta Wojnicza w godzinach od 08:00 do 17:00.

Podany wyżej termin wyborów może ulec zmianie, dlatego prosimy, aby na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie urzędu oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie gminy.

Informacja o powołaniu składu Sołeckiej Komisji Wyborczej oraz o jej siedzibie podana zostanie do dnia 1 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów dostępne są tutaj.