Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Wojnicz dofinansowania na realizację inwestycji rekreacyjno – sportowej w ramach z programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

W ramach niniejszego dofinansowania przeprowadzona zostanie rozbudowa boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne m. in. do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Cześć istniejącego ogrodzenia zostanie wymienione na nowe. Inwestycja zakłada również montaż ławek i koszy na śmieci. Wartość otrzymanego dofinansowania to 118 790,00 zł.

Autor: Mateusz Niemczura