Na ścianie od ul. Rolniczej powiatowej szkoły Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, powstało unikatowe w skali Polski przepiękne dzieło, aby uczcić 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Jak informuje dyrekcja szkoły w związku z ogłoszeniem roku 2020 Rokiem Jana Pawła II, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu podjął inicjatywę uczczenia tej znamienitej postaci. W efekcie na północno – wschodniej ścianie budynku szkoły powstał mural o wymiarach 15 metrów wysokości i 13 szerokości , upamiętniający osobę Ojca Świętego Jana Pawła II – patrona szkoły. Uroczysty odbiór tego wielkiego – dosłownie i w przenośni – dzieła, odbędzie się w sprzyjającym terminie, o którym szkoła wcześniej poinformuje.

Autorem malowidła jest malarz i architekt Ryszard Paprocki, który na terenie powiatu tarnowskiego wykonał już trzy murale – jeden poświęcony został rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu i znajduje się na budynku szkoły w Tarnowcu, drugi z mistrzem Ignacym Janem Paderewskim zdobi budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, natomiast trzeci – przedstawiający Wincentego Witosa – pojawił się na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dwudniakach, w Wierzchosławicach.

Mural doczekał się realizacji m.in. dzięki: Zarządowi i Radzie Powiatu Tarnowskiego, społeczności szkolnej na czele z dyr. Agnieszką Kapek, Radzie Rodziców szkoły, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz licznym firmom i osobom chcącym pozostać anonimowymi.Fot. Andrzej Kozioł