W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się dzień kończący rok szkolny 2020/2021. Wydarzenie połączone było z odsłonięciem muralu Jana Pawła II. Dzień ten uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Grażyna Karaś, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Korytko, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego Czesław Mida, Wiceburmistrz Wojnicza Leszek Ząbkowski, oraz Ryszard Paprocki. Jednostkę patronacką reprezentował st. kpr. Krzysztof Filip.

Po mszy świętej nastąpiło poświęcenie i oficjalne otwarcie Muralu Jana Pawła II - dzieła którego autorami są Ryszard Paprocki, Wiktor Paprocki, oraz Piotr Marciński.

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu Agnieszka Kapek podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie muralu. - Pomysł muralu zakiełkował już kilka lat temu, jednak realnie zaczął dojrzewać jesienią 2019 roku, gdy miałam możliwość poznania wspaniałego utalentowanego człowieka Ryszarda Paprockiego. Za zgodą Starosty , Pana Romana Łucarza, przy ogromnym wsparciu, od pierwszego dnia, Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego Pana Pawła Smolenia, absolwenta naszej szkoły, rozpoczęła się żmudna droga formalna - zakończona sukcesem w sierpniu ubiegłego roku ,kiedy to w przeciągu dokładnie dwóch tygodni bardzo intensywnej pracy, przy wyjątkowo sprzyjającej pogodzie został namalowany nasz mural - wyjaśniła Agnieszka Kapek. Dyrektor szkoły w swojej przemowie podsumowała rownież rok szkolny, wręczono również świadectwa z wyróżnieniem, oraz nagrody za 100% frekwencje obecności, oraz udziały w konkursach.

Po uroczystości pod muralem, na Hali sportowej uczniowie klas I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie klasy I wojskowej otrzymali emblematy.

Niespodzianką było przekazanie specjalnego prezentu od ppłk. Marcina Malinowskiego. Na ręce Pani dyrektor st. kpr. Krzysztof Filip przekazał obraz, na którym widnieje młodzież z pocztem sztandarowym ZSLiT w Wojniczu, oraz retrospekcja dzieci.

Żródło: ZSLiT w Wojniczu