Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona trzy bezpieczne przejścia dla pieszych w Wierzchosławicach oraz Łętowicach. Inwestycja została wsparta pieniędzmi pochodzącymi z budżetu gminy Wierzchosławice.

Bezpieczne przejścia zostaną utworzone przy kościele w Wierzchosławicach oraz przy szkole i kościele w Łętowicach.

– W wyznaczonych miejscach pojawi się nowe oświetlenie i oznakowanie, tak aby piesi byli dobrze widoczni na tej ruchliwej drodze wojewódzkiej. Lokalizacja bezpiecznych przejść jest nieprzypadkowa, gdyż to właśnie w rejonie kościołów i szkół zawsze ma miejsce duże natężenie ruchu pieszych. Jest to kolejna inwestycja w naszej gminie, która znacznie poprawi bezpieczeństwo najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego podkreśla – wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz.