Bilans na dzień 10 lipca 2020 r.

61 osób
Liczba osób zarażonych

59 osób
Liczba osób przebywających w kwarantannie domowej

W gminie Tuchów już 26 osób pokonało koronawirusa. Liczba osób pozostających zarażona to 61 osób.


Osoby odczuwające objawy zarażenia COVID-19 lub narażone na potencjalny kontakt z osobami zarażonymi prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie pod numerami telefonu:
– 14 688 65 55
– 14 688 65 54
– 14 688 65 51
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 21:30, w sobotę od 7:30 do 14:30 lub na numer alarmowy, który jest czynny całą dobę: 602-430-042