Zakończona została budowa chodnika w Tuchowie na ul. Tarnowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 o łącznej długości 75 mb.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MARTIN” Marcin Kawa z Zalasowej.

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie ławy pod krawężniki i ich zamontowanie, wykonanie chodnika wraz z podbudową, zjazdów wraz z podbudową, poszerzenia jezdni wraz z podbudową, pobocza, umocnienia skarp i potoku, odwodnienie i roboty wykończeniowe.

Koszt całkowity wykonanych prac wyniósł: 148 086,55 PLN

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 74 043,28 zł.