W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Tuchów złożyła 6 wniosków na zadania planowane w najbliższych latach. Dofinansowanie pozyskaliśmy na dwie inwestycje: 

– udział własny do projektu realizowanego w ramach programu Stop Smog, dotyczącego termomodernizacji wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych dla najuboższych. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 1 773 191,06 zł. Łącznie z wcześniej przyznaną dotacją, całe przedsięwzięcie będzie realizowane bez udziału środków pochodzących z budżetu gminy Tuchów.

– rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej. Kwota dofinansowania w ramach FIL wynosi 960 000,00 zł i stanowi 100% wartości zadania. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na odciążenie oczyszczalni ścieków, wpłynie na obniżenie kosztów jej eksploatacji, a także rozwiąże wieloletni problem zalewania budynków handlowych i produkcyjnych.

Obydwa zadania mają dla naszej gminy bardzo duże znaczenie. Są to działania ekologiczne, wpływające pozytywnie na środowisko. Wpisują się w jeden z priorytetowych celów jaki sobie obraliśmy na najbliższe lata, a którym jest właśnie ochrona środowiska w szczególności powietrza. Dofinansowanie w łącznej kwocie 2 733 191,06 zł jest dużą pomocą dla naszej gminy, dlatego bardzo dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przyznanie środków. Dziękuję również Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu za pomoc w pozyskaniu dofinansowania i Panu Radnemu Mateuszowi Janiczkowi, który wspiera nasze starania w Warszawie - podkreśliła Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.