Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną Urząd Miejski w Tuchowie od dnia 14 października br. do odwołania pracuje w trybie wewnętrznym – bez osobistego kontaktu z interesantami.

Istnieje możliwość załatwiania spraw tylko poprzez okienko przy wejściu do budynku ratusza. Odpowiedni pracownik zostanie przywołany do stanowiska.

Referaty znajdujące się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 będą niedostępne dla klientów.