Gmina Tuchów uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. “Remont drogi gminnej K202009 w km od 0+000,00 do km 2+289,00 w miejscowości Jodłówka Tuchowska”.

Długość remontowanej drogi: 2289 mb
Wartość całkowita zadania: 752 528,17 zł
Kwota dofinansowania: 451 516,00 zł