Administrujące obiektami Centrum Kultury i Bibliotek zdecydowało się na zmianę nazw. Powód - spełniają one coraz szersze funkcje w swoich środowiskach. Są nie tylko centrum życia społecznego, spotkań seniorów, ale i centrum życia kulturalnego. - W Domach Kultury organizowane są rożnego rodzaju warsztaty dla różnych grup wiekowych, zebrania, konferencje oraz występy artystyczne i spotkania o tym charakterze. Stąd decyzja, by nazwę poszerzyć, pokazać jak poważne spełniają role – mówi zastępca dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek, Ewa Kubisztal.

Nazwy na budynkach w poszczególnych miejscowościach są już zmienione. Wirus wstrzymał co prawda ich bieżącą działalność, lecz plany są ambitne. Będą realizowane, gdy tylko sytuacja epidemiczna pozwoli. Nie znaczy to jednak, że stoją puste. Pracownicy Centrum Kultury i Bibliotek realizują w nim różne zadania.

To w Domach Kultury powstawały świąteczne kartki dla seniorów, szycie maseczek ochronnych i innych gadżetów gminy Tarnów, w tych obiektach także realizowane były nagrania warsztatów kulinarnych dla potrzeb konkursów dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, czy film instruktażowy na temat pieczenia pączków w Tłusty Czwartek.

Warto dodać, że na terenie gminy Tarnów osiedla się coraz więcej mieszkańców samego Tarnowa, którzy właśnie tutaj budują swoje domy. Ze względu na fakt, że oni również uczestniczą w życiu społeczno – kulturalnym swoich społeczności, nazwy obiektów, w których się ono odbywa, zostały niejako dostosowane do nowych realiów. Dzięki temu także gminne Domy Kultury spełniają funkcje ponadlokalne.