W Lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze rozpoczęły się XXVI Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”. Co roku, właśnie w tym miejscu – przy Pomniku „Ofiar Hitlerowskiego Terroru” odbywa się spotkanie modlitewne duchownych katolickich i żydowskich w intencji osób zamordowanych tam przez Niemców w czasie II wojny światowej. - Pamiętamy o wydarzeniach sprzed lat. Dbamy o to miejsce, rokrocznie współorganizujemy uroczystości upamiętniające. By ta straszliwa karta naszej historii nigdy nie odeszła w zapomnienie i nigdy się nie powtórzyła – mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Las Buczyna jest największym cmentarzem ofiar Holocaustu w Polsce i jednym z największych w Europie. W okresie okupacji przywożono tu grupy Polaków, więźniów tarnowskiego gestapo na rozstrzelanie. Natomiast w czerwcu 1942 roku, w czasie tzw. pierwszej likwidacji tarnowskiego getta, las stał się miejscem kaźni około 8000 Żydów – zarówno mieszkańców przedwojennego Tarnowa, jak i przywożonych do getta z innych rejonów Generalnej Guberni.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele narodu żydowskiego, samorządu, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Tarnów oraz mieszkańcy. Po oficjalnych wystąpieniach i wspólnej modlitwie pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Organizatorami Dni Pamięci Żydów Galicyjskich są Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej i Gmina Tarnów.