W delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie miało miejsce zawarcie umów na realizację zadań drogowych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisane dokumentów poprzedziło wcześniejsze wręczenie promes finansowych na poszczególne inwestycje. Jak informowaliśmy, gmina Tarnów otrzymała w sumie blisko milion siedemset tysięcy złotych z tego źródła. Umowę z wicewojewodą Ryszardem Pagaczem zawarł wójt Grzegorz Kozioł.

Przypomnijmy, w sumie planowane prace modernizacyjne kosztowały 2 miliony 170 tysięcy złotych. Są one już na ukończeniu. Nowe inwestycje wykonano na podstawie promes finansowych ręczonych w maju br., a dotyczą one budowy odcinków dróg przy ulicach Skotnik i Zielnej w Zbylitowskiej Górze oraz w miejscowości Jodłówka – Wałki, jak również kontynuacji remontu drogi w Woli Rzędzińskiej. Mowa o tzw. odcinku „Krzyska”.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to finansowe wsparcie inwestycji zarządzanych przez samorządy. To kolejne dofinansowanie dla gminy Tarnów z tego źródła.