Samorząd gminy Tarnów zachęca mieszkańców, by po zimie uporządkowali teren wokół swojej posesji. W zamian deklaruje, że zgromadzony w konkretnym miejscu odpad ( piasek po zimowym utrzymaniu dróg i chodników) usunie spod ich terenu. - Zima w tym roku momentami dała się nam mocno we znaki, nie tylko finansowo. Wokół domostw, na chodnikach, zalega sporo piasku, żwiru i śmieci. Nie brakuje wręcz niebezpiecznych miejsc. Dlatego prosimy naszych mieszkańców, aby, wzorem lat ubiegłych, oczywiście w miarę możliwości uporządkowali wokół swoje najbliższe otoczenie, a my będziemy zgromadzony piasek odbierać – mówi zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Akcję sprzątania po zimie nazwano żartobliwie po to, by zachęcić mieszkańców do takiej aktywności. - Pracownicy Urzędu Gminy Tarnów już od pierwszych cieplejszych dni działają w terenie. Porządkują centra wsi i najbliższe otoczenie obiektów użyteczności publicznej. Chcemy, aby w naszych miejscowościach było nie tylko estetycznie, ale i bezpiecznie, stąd prośba do mieszkańców, aby na tę akcję odpowiedzieli pozytywnie. Mieszkańcom, którzy zaangażują się w pomoc serdecznie dziękuję – dodaje zastępca wójta.

Akcja Bądź jak ogrodnik, posprzątaj swój chodnik ma również ważny wymiar społeczny. Daje innym dobry przykład porządkowania najbliższego otoczenia, sprzątania po sobie oraz systematyczności.

Wiosennych porządków można dokonać w każdej chwili. Służby gminne odbiorą zebrany piasek, wystarczy zadzwonić do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod numery telefonów (14) 688–01–15 i (14) 688–01-42.