- To znakomita informacja, bo dzięki pozyskiwanym pieniądzom zewnętrznym, zostaje więcej w budżecie i zaoszczędzone środki można przeznaczyć na następne inwestycje. Tak stanie się także w tym przypadku – mówi wójt Grzegorz Kozioł. Budowa budynku sportowo-szatniowego w Koszycach Małych już się rozpoczęła, a dofinansowanie z programu Sportowa Polska – rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wynosi blisko 540 tysięcy zł. To kolejne fundusze zewnętrzne na tę inwestycję. Dofinansowanie na to zadanie w wysokości 400 tysięcy złotych gmina Tarnów otrzymała w przeszłości także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to zatem w znacznej mierze będzie sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Koszt budowy obiektu sportowo – szatniowego wyniesie sumie przeszło milion 280 tysięcy złotych. Budynek o powierzchni użytkowej 350 m2 posiadać będzie szatnie dla sportowców, pomieszczenie dla trenerów oraz zaplecze sanitarne i techniczne. Inwestycja realizowana jest przez firmę EFEKT z siedzibą w Koszycach Małych. Zakończenie zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Obecnie finalizowany jest ponadto etap rozbudowy trybun i modernizacji oświetlenia.

- To dobre informacje zarówno dla zawodników, jak i kibiców Klubu Sportowego Victoria, a także uczestników wszystkich imprez plenerowych na tym obiekcie – mówi radny Marek Cichy, wieloletni prezes koszyckiej Victorii.

Stadion sportowy w Koszycach Małych jest ważnym miejscem dla mieszkańców gminy Tarnów a nawet całego regionu. Korzystają z niego nie tylko sportowcy i kibice. To właśnie tu, rokrocznie, wspólnie z radiem RDN Małopolska, organizowana jest największa impreza charytatywna w gminie Tarnów – Mania Pomagania.

Cała inwestycja w Koszycach Małych ma kosztować w sumie około 1,6 miliona złotych, sama rozbudowa oświetlenia wraz z trybunami – ponad 100 tysięcy złotych.