Dożynki Gminy Tarnów rozpoczęła, jak co roku, uroczysta Msza św. - tym razem plenerowa, na Stadionie Sportowym w Zbylitowskiej Górze. Została odprawiona w intencji rolników z gminy Tarnów jako podziękowanie za ich trud i dary ziemi. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii w Zbylitowskiej Górze, ks. Józef Kaczmarski, który w homilii podkreślał, że sierpień jest miesiącem wyjątkowym – poświęconym kultowi Matki Bożej, ale i narodowych rocznic, pielgrzymowania do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz święta plonów, którego poszczególne ceremonie mają źródła głęboko w historii. -Dziękujemy za rolniczy trud i prosimy, aby nigdy nie zabrakło chleba. Oby nie dotknął nas los ofiar wojny za wschodnią granicą czy głodujących mieszkańców Afryki. Otwórzmy się na potrzebujących i, jeśli tylko możemy, wspomóżmy ich – mówił ks. Józef Kaczmarski.

W podniosłej Eucharystii dożynkowej uczestniczyli ponadto księża z regionu tarnowskiego: ks. Andrzej Mikulski – były proboszcz parafii w Zgłobicach, ks. Piotr Michniak – proboszcz parafii ze Zgłobic, ks. Paweł Płatek – proboszcz parafii w Koszycach Wielkich i ks. Kazimierz Borczewski z Błonia. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Woli Rzędzińskiej. Czytania liturgiczne były udziałem starostów dożynek – Elżbiety Zięby z Tarnowca i Stanisława Budzika z Radlnej. Tekst Modlitwy Powszechnej zaprezentował sołtys ze Zgłobic – Wojciech Kozioł.

W procesji z darami do ołtarza szli wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera oraz sołtys Zbylitowskiej Góry Piotr Rybski. Psalm wykonała Eliza Gąsiorowska. Było błogosławieństwo wieńców dożynkowych, a na sam koniec wdzięczność za odprawienie uroczystej, dziękczynnej Eucharystii dożynkowej i błogosławieństwo chleba, będącego darem ziemi oraz życzliwość przy organizacji Dożynek Gminy Tarnów wyraziła Wiesława Mitera - przewodnicząca Rady Gminy.

Część oficjalną Dożynek Gminy Tarnów poprowadzili poseł Anna Pieczarka, która odczytała także list od Prezesa Rady Ministrów, Premiera Mateusza Morawieckiego i Maciej Aleksander z Centrum Kultury i Bibliotek. -Dożynki to docenienie ciężkiej, rolniczej pracy. Kultywujemy piękną tradycję w realiach nowoczesności. Dziękujemy za trud tym, którzy zabezpieczają byt naszego narodu. Zmienia się nasz kraj, lecz tradycja dożynkowa jest silna i pozostaje. To element naszej kultury, naszej tożsamości – mówił wójt Grzegorz Kozioł.

W wydarzeniu uczestniczyli znakomici goście: wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, wicemarszałek Józef Gawron, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, przedstawiciele samorządu powiatowego – radna Alina Barbachen i przedstawiciele zarządu powiatu tarnowskiego – Tomasz Stelmach Mariusz Tyrka, a także wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński. Byli prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie Henryk Łabędź, dyrektor generalny Grupy Azoty Zbigniew Paprocki, prezes WFOŚ w Krakowie Kazimierz Koprowski, dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Jerzy Radoń oraz przedstawiciele sąsiednich samorządów – burmistrz Żabna Marta Herduś, starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, burmistrz Ciężkowic Stanisław Kuropatwa i przewodniczący Rady Miasta Tarnowa Jakub Kwaśny, a nawet burmistrz partnerskiego miasta Tornala na Słowacji Anna Szogedi. Gośćmi byli też radni gminni, sołtysi, dyrektorzy szkół i Koła Gospodyń Wiejskich.

O oprawę tradycyjnego obrzędu dożynkowego zadbał funkcjonujący przy Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie Zespół Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”. W trakcie wydarzenia odbył się również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym, już nie pierwszy raz, zwyciężył ten przygotowany przez rodzinną grupę wieńcową Jana Skórki z Poręby Radlnej. Drugie miejsce przyznano wieńcowi z Łękawki, a trzecie – ze Zbylitowskiej Góry. Wieńce dożynkowe oceniało jury pod przewodnictwem dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie Kazimierza Kurczaba oraz artyści plastycy Anita Ruszel i Wojciech Ruszel.

Podczas części oficjalnej wydarzenia, list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął je Patronatem Narodowym, odczytała przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera.

Ostatnim akcentem części oficjalnej Dożynek było dzielenie się chlebem z mieszkańcami – chlebem, jako symbolem pożywienia i obfitości częstowali m.in. poseł Anna Pieczarka, wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł wraz z przewodniczącą Rady Gminy Tarnów Wiesławą Miterą i starostowie wydarzenia. Smaczne drożdżówki dla wszystkich zapewnili natomiast starostowie Dożynek.