Radni na ostatniej sesji zaaprobowali zmiany uchwały budżetowej gminy Tarnów na 2021 rok. Mówiąc krótko – będą większe środki na dodatkowe zadania w poszczególnych miejscowościach. - Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w myśl realizowanego przez nas zrównoważonego rozwoju, dotyczy niemal wszystkich miejscowości naszej gminy. Przy podziale pieniędzy kierowaliśmy się najpilniejszymi potrzebami każdej z nich. Dodatkowych zadań jest bardzo dużo – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Ogółem, z budżetu gminy Tarnów poszczególne miejscowości na rozwój otrzymają w roku bieżącym blisko 2 miliony 300 tysięcy. Najpoważniejsze dotyczą m.in. usuwania skutków klęsk żywiołowych. Mowa o remoncie drogi gminnej, tzw. bocznej od ul. Zgłobickiej w Zgłobicach, modernizacji tzw. Zdebówki w Zawadzie, drogi gminnej przez las w Woli Rzędzińskiej II oraz ul. Pracy w Koszycach Małych.

Spore nakłady finansowe pochłonie dokończenie kanalizacji w Porębie Radlnej, wykonanie dróg transportu rolnego w Jodłówce – Wałkach, Woli Rzędzińskiej II i w Radlnej. Zaplanowano także wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Porębie Radlnej oraz budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych m.in. w Koszycach Małych i Wielkich. Ważne zadanie inwestycyjne dotyczy także wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Porębie Radlnej i budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem koło Domu Kultury w Zgłobicach.

Nowe nakładki asfaltowe pojawią się m.in. w Koszycach Małych przy ul. Lipowej, w Zbylitowskiej Górze – przy ul. Tęczowej, Łącznej oraz Cichy Kącik, w Zgłobicach przy ul. Granicznej budowany będzie chodnik wraz z kanalizacją opadową, a w Woli Rzędzińskiej zaplanowano wykonanie projektu zabudowy rowu przy jednej z dróg.

Wśród ważnych inwestycji jest także dokończenie budowy wraz z wyposażeniem kaplicy cmentarnej w Tarnowcu, wykonanie dokumentacji i dostosowanie budynku remizy OSP w Koszycach Małych dla potrzeb prawidłowej eksploatacji nowego samochodu pożarniczego, czy zabezpieczenie wkładu własnego do wykonania instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP w Jodłówce Wałkach.

Warto wspomnieć o modernizacjach obiektów oświatowych – w Zawadzie zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej, a w Zgłobicach – wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z salami lekcyjnymi. Zgodnie z planem ma tam również powstać szatnia klubowa dla sportowców LKS Zgłobice.

Na ulicach będzie jaśniej i bezpieczniej – władze gminy planują m.in. wykonanie projektu oświetlenia drogi tzw. Na Granicach w miejscowościach Zawada, Łękawica i Poręba Radlna. Będzie też projekt zagospodarowania centrum Koszyc Wielkich oraz zagospodarowanie terenu przy parkingu koło kościoła w tej miejscowości, zakup urządzeń dla placu zabaw w rejonie Orlika w Tarnowcu i kontynuacja budowy Domu Kultury z pomieszczeniami dla remizy OSP w Łękawce. Nowe parkingi pojawią się przy Szkole Podstawowej w Jodłówce – Wałkach i Porębie Radlnej, jak również koło Domu Kultury w Zgłobicach.

Zaplanowano ponadto przygotowanie projektu rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania dawnego budynku w Koszycach Małych dla potrzeb kultury. Ma on służyć mieszkańcom Koszyc Małych oraz całej gminy Tarnów. Nie braknie dodatkowych inwestycji sportowych. Mowa o budowie szatni LKS Victoria w Koszycach Małych, wykonanie skateparku w Koszycach Wielkich i siłowni plenerowej w Porębie Radlnej.

Dodajmy, ze dodatkowe 300 tysięcy złotych pochłonęło wyrównanie kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej na terenie gminy Tarnów za rok ubiegły. Pieniądze trafiły do Gminy Miasta Tarnowa.