Zakończyły się prace przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Szynwałdzie. W ramach inwestycji wybudowane zostały dwa parkingi z kostki brukowej (jeden w miejscu, gdzie dawniej stała stara biblioteka – 10 miejsc parkingowych, drugi obok przedszkola publicznego). Wykonane zostały również:
– jezdnia manewrowa z kostki brukowej,
– plac do składowania śniegu,
– zjazd z drogi powiatowej nr 1357K,
– ciągi piesze do miejsc parkingowych,
– elementy małej architektury,
– kanalizacja deszczowa wraz z umocnieniami cieku,
– oświetlenie parkowe,
– przebudowa sieci teletechnicznej.
Wykonawca prac: firma HOUSEBUD Paweł Tomasik. Wartość inwestycji wyniosła ponad 558 779 zł.