Zakończyły się prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów pieszych wzdłuż drogi krajowej DK94g Tarnów-Rzeszów w Ładnej. W ramach zadania opracowane zostały projekty ciągów pieszych na odcinkach w km 80+600÷700 str. prawa, 81+800÷82+400 str. prawa i 81+160÷600 str. prawa. Wykonawcą projektu była firma VIAPROJEKT Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Dokumentacja projektowa kosztowała 48 954,00 zł.