Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że od sierpnia 2020 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start w formie tradycyjnej ( papierowej) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Wnioski można złożyć osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 14 688-70-18.

Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. Obecnie trwający okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.

W związku z działaniami służącymi zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem:
• portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
• systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

Ponadto jest to najszybszy sposób na załatwienie sprawy i zaoszczędzenie Państwa czasu. Prosimy równocześnie o dołożenie wszelkich starań aby składane wnioski były wypełnione prawidłowo i zawierały wszystkie wymagane dane (w szczególności prosimy o podanie aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, które powinno być na terenie Gminy Skrzyszów, natomiast wymagane dokumenty są wymienione w zakładce Świadczenia->Świadczenia rodzinne->Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego-> Wymagane dokumenty).