Trwają prace nad budową żłobka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie na żłobek z częściową zmianą sposobu użytkowania”, sfinansowane zostanie w ramach programu „Maluch+” ze środków pozyskanych z ww. programu oraz środków na przeciwdziałanie Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Umowa została podpisana w lutym br., z wykonawcą wyłonionym w przetargu publicznym – firmą Tomax Sp. z o.o. na kwotę 3 248 023 zł.

Program „Maluch+” ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

Gmina Skrzyszów starała się o dofinansowanie z modułu 1a tj. dla terenów, na których jeszcze nie ma żłobków. Otrzymano dofinansowanie na łączną kwotę 990 000 zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina pozyskała 1 727 737 zł i całość została przekazana na utworzenie żłobka. Pozostałą kwotę zadania tj. 530 286 zł będą stanowiły środki własne gminy.

W żłobku opiekę zapewnioną będzie miało 30 dzieci z terenu gminy Skrzyszów. Obiekt ma zostać oddany do użytku już w styczniu 2022 roku.