W poniedziałek 14 czerwca br. odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, podczas którego podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Gminy Skrzyszów, a Województwem Małopolskim. Niniejsza umowa zawarta została w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Utworzenie szkół modelowych jest jednym z wielu działań w ramach tego projektu. Pakiet edukacyjny wynosi blisko 60 mln zł i jest częścią kompleksowej strategii, która ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, poprzez utworzenie cyfrowej infrastruktury, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania, przekazywania i zdobywania wiedzy. W projekt zaangażowani będą nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

W spotkaniu wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Radna Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Miasta w Internecie Artur Krawczyk, Przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Paweł Kaczyński, Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła w Skrzyszowie Robert Wadycki, Radna Gminy Skrzyszów i sołtys Skrzyszowa Halina Mondel, Przewodniczący Rady Rodziców SP nr 1 w Skrzyszowie Michał Podziemski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie Danuta Flaumenhaft, Przedstawiciele Mediów i Samorządu Uczniowskiego SP nr 1 w Skrzyszowie.
Goście zostali oprowadzeni po szkole, mieli okazję porozmawiać z uczniami oraz wziąć udział w lekcji programowania, m.in. przy użyciu klocków i plastikowych kubków.

Warto podkreślić, że skrzyszowska szkoła znalazła się wśród 22 szkół modelowych z Małopolski i otrzyma dotację w wysokości 90 000 zł na zakup nowoczesnych urządzeń cyfrowych, programów i pomocy dydaktycznych. To ogromne wyróżnienie, bardzo się z tego cieszymy, ponieważ automatyka, robotyka, programowanie są zdecydowanie teraz na topie i chcemy uczyć, zaszczepiać to już u najmłodszych i dawać im w przyszłości większe szanse – powiedział Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.

Dziękujemy za wsparcie wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie projektu, a szczególne Członkini Zarządu Województwa Małopolskiego Marcie Malec-Lech oraz posłom Norbertowi Kaczmarczykowi i Piotrowi Sakowi – za zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej społeczności.