Gmina Skrzyszów pozyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 152 320 zł z programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa (MIRS). Za uzyskane fundusze zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Ładna. Obiekt zlokalizowany będzie ok. 100 m od budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. Boisko będzie miało 32 m x 19 m, a w jego skład wchodzić będzie 1 boisko do gry w koszykówkę, 1 boisko do gry w siatkówkę oraz 1 boisko do gry w badmintona. Boisko będzie ogrodzone i oświetlone. Dodatkowo zostanie przedłużona ścieżka rowerowa prowadząca do powstałego obiektu.