W dniu 2.12.2020 r. została podpisana umowa na dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pogórska Wola – przysiółek Poskle – etap II oraz miejscowości Ładna, obejmująca roboty budowlane dotyczące zlewni pompowni P8, P9, P10, P11, P12, P13 wraz punktami włączenia W6, W16, W17, W18.
Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo-Handlowa MAT-MAT Krzysztof Mącior z Szynwałdu.

Wartość zadania wynosi 6 541 078,22 PLN.
Planowany termin zakończenia prac to 31 października 2022 r.

Gmina Skrzyszów pozyskała referencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla zadań inwestycyjnych ”Gospodarka wodno-ściekowa” oraz stara się o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.