Rozpoczęła się budowa PSZOK w Lisiej Górze. – To jedna z większych i ważniejszych tegorocznych inwestycji w naszej gminie – mówi Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra. – Całkowity koszt to 2 miliony 209 tysięcy złotych, w tym nasz wkład wynosi bez mała milion czterysta tysięcy. Pozostałe środki to dofinansowanie unijne. Inwestycję planujemy zakończyć jeszcze w tym roku.

PSZOK to inaczej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z prawem unijnym i ustawą polskiego parlamentu każda gmina albo musi mieć na swoim terenie PSZOK albo podpisaną umowę z inną gminą o korzystaniu z takiego punktu.

Na PSZOK trafiają posegregowane odpady nadające się do odzysku, często wielkogabarytowe, przykładowo: stare meble, sprzęt AGD, szkło, metal, plastik, gruz, papier, odpady zielone, a także odpady niebezpieczne, chociażby zużyte baterie czy żarówki.

Budowany w Lisiej Górze PSZOK będzie instalacją nowoczesną, a w skład której wejdą: duży, utwardzony plac manewrowy, kontenery, wiaty, waga dla pojazdów, pomieszczenie dla pracowników. – Będzie także ścieżka edukacyjna, gdzie, przede wszystkim młodzi ludzie, będą mogli uczyć się, jak segregować odpady, jak minimalizować ich powstawanie, jak ważna jest dla środowiska i nas wszystkich prawidłowa gospodarka odpadami – mówi wójt Mikuła.

PSZOK powstaje w Lisiej Górze przy ul. Rataja na terenie dawnej, nieczynnej oczyszczalni ścieków. Będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy, którzy będą mogli przywozić tutaj niepotrzebne rzeczy.

Obecnie PSZOK funkcjonuje na terenie Gminnej Spółki Komunalnej w Lisiej Górze. Po uruchomieniu nowego zostanie zlikwidowany.