Trudności w radzeniu sobie dziecka w szkole, kłopoty wychowawcze, zaburzenia odżywiania, silne lęki, depresja, trudności z odstawieniem od piersi, zaburzenia snu – to najczęstsze problemy z jakimi zgłaszają się rodzice z dziećmi do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowie.

Specjaliści nowego Ośrodka, prowadzonego przez Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie mają coraz więcej pracy.

Rozmawiamy z kierownik Ośrodka, psycholog i psychoterapeutą Magdaleną Mól.


Ośrodek tak naprawdę powstał w szczycie pandemii, kiedy obowiązywała społeczna izolacja i różne instytucje raczej się zamykały, albo mocno ograniczały swoją działalność a nie otwierały. To był dobry moment na rozpoczęcie działalności?

Czy to był dobry moment na rozpoczęcie działalności Ośrodka… Na pewno był to niewątpliwie trudny czas – duże utrudnienia w komunikacji, większe nasilenie lęku, zalecenia pozostawania w domu, zachowanie dystansu społecznego, zdalne nauczanie i zamknięcie szkół. Sytuacja spowodowała ograniczenie naszych możliwości w wykonywaniu psychologicznej pracy, udzielania pomocy psychoterapeutycznej. Porady psychologiczne, konsultacje, czy psychoterapia z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych nigdy nie zastąpią żywego kontaktu z drugą osobą, która potrzebuje pomocy psychologicznej. Warto podkreślić, że dużo osób potrzebowało wsparcia w tym trudnym czasie, wyzwalającym napięcie i lęk natomiast komunikacja za pomocą narzędzi teleinformatycznych była na początku naszej pracy w Ośrodku dopiero w fazie tworzenia się, wymagała licznych udoskonaleń i elastyczności. My sami musieliśmy się zaadaptować się do nowych sposobów pracy i dopasowania nowych narzędzi, aby w możliwie najskuteczniejszy sposób wykorzystać je w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Dużą pomocą okazała się komunikacja online, zwłaszcza w młodszej grupie pacjentów. W celu sprostania narzuconym ograniczeniom i dużemu zapotrzebowaniu na wsparcie korzystaliśmy zarówno w prowadzeniu psychoterapii, jak i w konsultacjach z takich narzędzia jak Zoom, Skype, Teams, ale też Messenger czy Whatsapp. Sytuacja od czerwca nieco się zmieniła, ponieważ przyjmujemy pacjentów w Ośrodku, ale oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Co możemy powiedzieć po tych kilku miesiącach działalności? Jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc w regionie?

Możemy niewątpliwie uznać, że taki Ośrodek jest bardzo potrzebny w naszym mieście. W minionych czterech miesiącach działalności Ośrodka widoczny jest duży wzrost zainteresowania wśród mieszkańców. Obecnie wszyscy psychoterapeuci mają praktycznie zapełnione godziny pracy i z każdym kolejnym miesiącem spodziewamy się dalszego wzrostu zapotrzebowania na naszą pomoc.
Wartym podkreślenia jest fakt, że spotkaliśmy się z dużą otwartością środowiska na współpracę z naszym Ośrodkiem. Pracująca w Ośrodku psycholog i terapeuta środowiskowy, nawiązała kontakty ze szkołami – dyrektorami, nauczycielami, wychowawcami, ale też z innymi instytucjami pomocowymi. Dostrzegamy dużą otwartość, zainteresowanie i chęć współpracy ze strony środowiska pacjenta, który objęty jest pomocą w naszym ośrodku /oczywiście za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych/. W uprzednim systemie opieki psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą widoczne były duże ograniczenia systemowe w sposobie komunikowania się pomiędzy Instytucjami, których wspólnym celem powinno być szeroko rozumiane dobro dziecka. Dlatego umożliwienie w nowej reformie takiej współpracy jest innowacyjnym działaniem służącym intensyfikacji działań dla pacjenta i jego rodziny oraz poszukiwania jak najlepszych form pomocy.

W jakim wieku są pacjenci?

Wiek jest bardzo zróżnicowany. Przepisy dotyczące funkcjonowania Ośrodków pozwalają na udzielanie pomocy dziecku już w okresie niemowlęctwa oraz starszym dzieciom i młodzieży, młodych dorosłych do 21 roku życia (uczących się). Nasze doświadczenie pokazuje, że taki też jest przedział wiekowy naszych pacjentów. Należy zaznaczyć, że w naszym Ośrodku pracujemy systemowo i oferujemy pomoc nie tylko zgłaszanemu pacjentowi, ale też jego rodzinie w sytuacji, kiedy taka formy pomocy jest zasadna.

Z jakimi problemami najczęściej przyprowadzają rodzice swoje dzieci?

Powody zgłoszenia się do Ośrodka są przeróżne i bardzo indywidualne. Może być to niepokój rodziców związany z obawami o prawidłowy rozwój dziecka. Trudności w radzeniu sobie dziecka w szkole, kłopoty wychowawcze. Potrzeba u rodzica konsultacji i poszukiwania nowych form nawiązania relacji z dzieckiem. Występujące trudności w związku z rozwodem rodziców, z uzależnieniem w rodzinie. Także coraz więcej młodych osób pojawia się z problemem depresji, zaburzeń odżywiania, silnych lęków, ostrych reakcji na stres, traum…

Z czym jeszcze mogą przychodzić do ośrodka?

Każdy rodzic, który niepokoi się o stan emocjonalny, psychiczny swojego dziecka może uzyskać w naszym Ośrodku pomoc. Również młodzi dorośli mogą to zrobić samodzielnie, jeśli czują, że potrzebują wsparcia, czy pomocy psychologa/ psychoterapeuty.

W jakich sytuacjach otrzymają pomoc?

Podkreślę, że każde dziecko, młody dorosły czy rodzic otrzymają u nas pomoc. Forma pomocy zostanie wspólnie ustalona na wstępnych spotkaniach diagnostycznych i dopasowana do konkretnej sytuacji. Zależy nam aby nikt nie pozostał bez informacji jak może pomóc sobie lub swojemu dziecku.

Chcę również zaznaczyć, że pomoc otrzymają też rodzice małych i bardzo małych dzieci w przypadku częstych problemów pojawiających się np. poniżej 1 roku życia: odstawienie od piersi, problemy z karmieniem, trudności ze snem, płaczliwość itp. Także u starszych dzieci w przypadku m.in. lęków separacyjnych, napadów wściekłości, fobii, koszmarów sennych, rywalizacji pomiędzy rodzeństwem, niepokoju związanego z opóźnionym rozwojem dziecka, czy zachowaniami obsesyjnymi i innymi.

Na czym polega pomoc w Ośrodku?

Naszą myślą przewodnią jest przede wszystkim akceptacja i dostępność. Głównym celem działania Ośrodka jest szybka odpowiedź na zgłoszenie. Obecnie w mniejszym wymiarze pracujemy za pomocą narzędzi teleinformatycznych i koncentrujemy się raczej na bezpośrednim spotkaniu w gabinecie w dogodnym i dostępnym dla obu stron terminie. Przykładamy dużą uwagę na systematyczność spotkań, które zazwyczaj odbywają się co tydzień. W naszym modelu pracy staramy się spoglądać na zgłaszany problem z szerszej perspektywy. Dlatego też oprócz psychoterapii indywidualnej dziecka zapraszamy na spotkania rodziców w formie konsultacji lub psychoterapii rodzinnej.

W Ośrodku zatrudnieni są wykwalifikowani psycholodzy i psychoterapeuci z dużym doświadczeniem zawodowym. W zależności od potrzeb – świadczą oni pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, udzielają wsparcia, udzielają psychoedukacji.

Oczywiście zajmujemy się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Prowadzimy grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Dodam, że ostatnio coraz częściej obejmujemy pomocą mamy po porodach lub w diadzie: mama – niemowlę.

Co trzeba zrobić żeby umówić się na konsultację? Jakie są terminy przyjęć?

Wystarczy zadzwonić do rejestracji pod nr telefonu 14 632 42 61 lub wysłać e-mail na adres: osrodeksrodowiskowejopieki@zps.tarnow.pl.

Ważne, że do Ośrodka nie jest potrzebne skierowanie a na pierwsze spotkanie termin nie przekracza 7 dni roboczych.