Definicję przeciętnego konsumenta zawiera art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DzU z 2007 r. nr 171, poz. 1206). Definicja prawna różni się od potocznego rozumienia tego pojęcia.

Za przeciętnego konsumenta przepisy uznają osobę dobrze poinformowaną, uważną i ostrożną. Oceny przeciętnego konsumenta dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i jego przynależności do szczególnej grupy konsumenckiej. Przez tę grupę rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego ta praktyka dotyczy ze względu na szczególne cechy (wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa). Inaczej mówiąc – „przeciętny konsument” to osoba dość dobrze zorientowana i raczej ostrożna.

Przyjęcie takiej definicji konsumenta – zgodne z normami Unii Europejskiej – ma oczywiście znaczenie w obrocie prawnym i zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców. Przepisy uznają za nieuczciwą praktykę rynkową jedynie takie działanie (np. publikację reklamy, działanie marketingowe, technikę sprzedażową), które w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta – oczywiście w rozumieniu ustawy. Oznacza to, że niektóre praktyki rynkowe przedsiębiorców uznane zostaną za bezprawne tylko wtedy, gdy wprowadzą w błąd dobrze zorientowanych i ostrożnych konsumentów (czyli tych „przeciętnych”). Za reklamę wprowadzającą w błąd uznaje się jedynie przekaz mogący spowodować podjęcie przez ustawowego „przeciętnego konsumenta” decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Pod wpływem takiej reklamy dokonał on więc zakupów, których by nie zrobił, gdyby przekaz reklamowy nie wprowadził go w błąd. Prezes UOKiK w jednej ze swoich decyzji ukarał przedsiębiorcę, którego reklama przekonywała, że można kupić laptopa z modemem umożliwiającym dostęp do internetu „za złotówkę”. W rzeczywistości nie było to możliwe, bo atrakcyjna cena dotyczyła tylko modemu.